Ternat opent tweede natuurbegraafplaats

Groeiende vraag naar laatste rustplaats in de natuurDelen

Aan de begraafplaats in Wambeek werd in 2022 een braakliggend stukje grond omgetoverd tot een natuurlijke begraafplaats. Dat hier heel wat nood aan was, is duidelijk. Zes maanden na de inrichting waren er al heel wat begravingen op deze plek. Dit overtuigde het lokaal bestuur Ternat om een volwaardige natuurbegraafplaats aan de Muilemlaan in Sint-Katherina-Lombeek in te richten.

“Voor de nieuwe natuurbegraafplaats in Lombeek kochten we drie bospercelen aan die we samenvoegden met twee stukken grond in eigen beheer die bebost werden. De huidige begraafplaats aan de Muilemlaan wordt verder volledig ingegroend en vormt hiermee een mooie overgang naar de natuurbegraafplaats", vertelt Geert De Feyter, schepen voor begraafplaatsen.


De nieuwe natuurbegraafplaats in Lombeek bestaat uit inheems loofbos, waarin een aantal open plekken zijn gecreëerd die dienst kunnen doen als ceremonieplaats, begraafzones en als rustplaats. Een drie meter brede weg verbindt deze open zones, en biedt ook de mogelijkheid om beheerwerken uit te voeren. Er kan begraven worden in natuurlijke biologisch afbreekbare urnes en er kan uitgestrooid worden.
 
Mensen denken bewuster na over het milieu, ook bij hun uitvaart. Er is een groeiende vraag naar en een behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur. Mensen die kiezen voor een natuurbegraafplek willen bij hun ‘laatste rustplaats’ helemaal opgaan in de natuur. De natuur gaat op een natuurbegraafplaats zijn vrije gang en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard. “Met deze natuurbegraafplaats willen we ook extra ruimte creëren voor fauna en flora en een extra stukje toegankelijke natuur bieden", sluit Geert De Feyter af. 

De aankoop en inrichtingen werden gefinancierd met subsidies voor toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel, van de Vlaamse Overheid. Bossen, natuurgebieden en parken kleuren de groene rand in het hart van Vlaams-Brabant. Een ring van natuurlijke schatkamers die door ecologisch-recreatieve corridors en stapstenen met elkaar zijn vervlochten.

De projectoproep Groene Rand wil natuurprojecten ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van nieuw toegankelijk groen, de realisatie van groene verbindingen tussen de woongebieden en de groenpolen en die door natuuraanleg de leefbaarheid in de Groene Rand versterken.

 

Een project binnen Plan Steenuil in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.
  

Lees meer over Plan Steenuil