Over ons

Over het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei: onze missie en visie, partners en samenwerkingen en raad van bestuur.

Wat doen we

Het Regionaal Landschap koestert het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei. Samen met jou zorgen we voor een nog mooiere streek om van te genieten.

Samen werken we aan een meer kwaliteitsvol landschap in het Pajottenland en de Zennevallei, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. Vanuit een integrale visie rond landschap en natuur zetten we in op het behoud en de versterking van natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving.

Door initiatiefnemers te adviseren en projecten van idee tot realisatie te ondersteunen, creëren we een hefboom voor concrete terreinacties. We stimuleren, voeden en versterken lokale partnerschappen door initiatiefnemers en inwoners samen te brengen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

© Regionale Landschappen

Missie & visie

Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst!

De uitdagingen op het vlak van klimaat, ruimtelijke ordening en biodiversiteit zijn enorm. Regionale landschappen gaan die uitdagingen in heel Vlaanderen aan door te werken aan robuuste landschappen. Die zorgen voor klimaatbuffering, zijn biodivers en bieden ruimte aan voedselproductie en recreatie. Verankerd in de streek en verbonden met gemeenten, provincies, Vlaanderen en Europa verbinden regionale landschappen partners en inwoners met het landschap en brengen hen samen om dat landschap hedendaags en duurzaam vorm te geven. 

Team

Bekijk hier het volledig overzicht van onze medewerkers.

Jaarverslag

Lees hier ons laatste jaarverslag: 'Het landschap is er voor jou'.

 

bekijk ons jaarverslag

Onze samenwerkingen

Regionale landschappen zijn netwerkers en bruggenbouwers. In het Pajottenland werken we samen met:

Ons steunen

Jij kan helpen om ons natuurlijk erfgoed te behouden en herstellen: boomgaarden, poelen, knotbomen… Met jouw financiële steun aan het landschapsfonds zorgen we voor nog meer mooie natuur en landschap in regio Pajottenland en Zennevallei. Je giften worden ingezet om de vrijwilligerswerking van het Regionaal Landschap te ondersteunen: vorming en materiaal voor het Plukteam en het Knotteam. Je steun kan op volgende drie manieren:

Giften

Maak een fiscaal aftrekbare gift over aan Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei op de Herita-projectrekening BE76 7450 6806 7595 en vermeld ‘Landschapsfonds’. Fiscaal attest voor belastingvermindering vanaf 40 euro. De besteding van de giften wordt gecontroleerd door Herita – Vlaamse erfgoedorganisatie.

Meer info

Schenkingen

Het betreft een directe overdracht van een bepaald goed aan de begiftigde, in dit geval vzw Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. De schenking van onroerende goederen kan alleen bij notariële akte. Voor meer informatie over schenkingen kan je terecht bij je notaris of bij Alwin Loeckx, directeur van het Regionaal Landschap.

Legaten

In een laatste wilsbeschikking of testament kan je bepalen wat er na je overlijden met je bezittingen gebeurt. Je dient daarbij een aantal wettelijke regels in acht te nemen en rekening te houden met de wettelijk geregelde minimumaanspraken van erfgenamen. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je notaris of Alwin Loeckx, directeur van het Regionaal Landschap.