Plan Boommarter

Samenwerken aan natuur rond het HallerbosDelen

Plan Boommarter staat voor de uitwerking van een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle. Door de verschillende natuurgebieden uit te breiden en met elkaar te verbinden (samen zo'n 2000 ha) geeft Plan Boommarter onze Koesterburen grotere overlevingskansen en werken we aan Europese natuurdoelen.

De naam van het project is geïnspireerd door de boommarter en zijn favoriete leefgebied. De boommarter heeft nood aan grote, goed verbonden bossen. 

Het doel is om grote en kleine stukken natuur te laten groeien en met elkaar te verbinden. Het Hallerbos werd 10% groter tot 622 ha (1000 voetbalvelden!) op 20 jaar tijd. Een goede zaak voor natuur en mens.  

Hallerbos, Maasdalbos, Lembeekbos, Berendries en Warande zijn stuk voor stuk ecologische pareltjes waar we trots op zijn. Samen zorgen we voor meer natuur, grotere bossen, betere natuurverbindingen, nieuwe speel- en wandelnatuur, extra landschapselementen zoals hagen en bomenrijen, betere soortbescherming, proper water in de beken, meer groenblauw in de bebouwde zones ...

De komende jaren zijn er nog uitdagingen zoals de versnippering door wegen verminderen zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Werken aan waterkwaliteit en wijken en dorpen vergroenen.   

 

Meer info Ontdek de wandelroute Facebook Contacteer Katrien of Sarah

Acties in de kijker

©

September 2022

Groen licht voor ecoduct

Goed nieuws voor dieren en mens! Het ecoduct Hallerbos wordt een feit. Het nieuw ecoduct garandeert een veilige oversteek van de Brusselse Ring voor mens en dier. De werken starten in de loop van 2023 en in 2025 zou het ecoduct klaar zijn voor gebruik.

© Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Najaar 2021

Plantseizoen 2021-2022

Ook deze winter gingen er dankzij Plan Boommarter weer heel wat bomen de grond in. Zo werd deze historische boomgaard naast natuurgebied Berendries verjongd met extra fruitbomen, een gemengde heg, een bomenrij en houtkanten.

Onze partners