Klimaatvallei Herne

Momenteel wordt volop gewerkt om van de Aerebeekvallei een echte klimaatvallei te maken.Terug naar overzicht
Delen

Momenteel wordt volop gewerkt om van de Aerebeekvallei een echte klimaatvallei te maken. Het streefdoel is om de Markvallei en Bos Ter Rijst - die op Europees niveau als waardevolle natuur erkend worden - te verbinden door de tussenliggende Aerebeekvallei ecologisch op te waarderen. 

Op initiatief van enkele inwoners uit Herne, en vrijwilligers van VZW De Mark, werd in 2019 een klimaatproject opgestart. Dit project heeft als ambitie om van de Aerebeekvallei in Herne een echte klimaatvallei te maken. Het streefdoel is om twee gebieden in Herne - die op Europees niveau als waardevolle natuur erkend worden - te verbinden door de tussenliggende Aerebeekvallei ecologisch op te waarderen. Samen met iedere burger met een hart voor een duurzame toekomst willen we werken om de historische natte natuur en bossen te herstellen, en agro-ecologische voedselproductie in de Aerebeekvallei terug te brengen.

De provincie Vlaams-Brabant steunt het duurzame klimaatproject ’Klimaatvallei Herne’. Met dit project wil het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei meewerken aan het ontwikkelen van de Aerebeekvallei als ecologische verbinding tussen de Markvallei en Bos Ter Rijst.

Ontdek meer over dit klimaatproject via http://klimaatproject.be

© Regionale Landschappen

Lente 2023

Educatieve wandellus met infoborden

Ontdek de klimaatvallei via een bewegwijzerde wandelroute van 7,8 km. Langsheen het traject kan je via enkele infoborden meer te weten komen rond de doelstellingen en thema’s van de klimaatvallei.

© Myotis

2022

Diervriendelijke verlichting

Herne kiest voor diervriendelijke verlichting in de klimaatvallei. Deze lampen hebben minder negatieve effecten op vleermuizen, maar o.a. ook op insecten die belangrijk zijn voor de bestuiving, en bij uitbreiding dus ook voor de landbouw.

© De Wildernis

Lopende

Aanleg van een voedselbos

Op de flanken van de Aerebeekvallei start ‘De Wildernis’, een veelzijdig agro-ecologisch project op 2 hectare met voedselbos, bloemen- en kruidenteelt en wetenschappelijk onderzoek naar kleinschalige landbouw geïnspireerd op de natuur.

 

©

herfst 2022

Aanleg swales

In ‘De Wildernis’, een agriwilding project in de Aerebeekvallei, werden vier swales gegraven die het waterbeheer helpen optimaliseren op een zuidhelling. Swales zijn ondiepe geulen waarvan de bedding waterpas ligt. Op deze manier vangen ze afstromend regenwater op, en laten ze het traag infiltreren in de bodem. Op de swales werden verscheidene soorten stikstof-fixator bomen en struiken aangeplant, zoals Duindoorn, Olijfwilg en zwarte Els.