Abdijlandschap Affligem

In de voetsporen van de broeders ... Gedurende honderden jaren hebben de broeders van de Abdij van Affligem gebouwd en gebrouwen aan het landschap. Het Regionaal Landschap maakt mee werk om natuur en landschap in de wijde omgeving op te waarderen met boomgaarden, hagen, poelen... en wandelingen langs trage wegen.Delen

Eeuwen geleden was de Abdij Affligem een van de machtigste der Nederlanden en dat kon je ook aan het omringende landschap zien. Tot op vandaag kan je hiervan sporen terugvinden en wat nog leuker is: tientallen organisaties bundelen de krachten om de abdij en haar landschap de grandeur van weleer terug te geven.

 

De Faluintjes, de Kluizen en de Koudenbergbeekvallei maken deel uit van het Abdijlandschap Affligem. De Koudenbergbeekvallei wordt gekenmerkt door een afwisseling van bossen, akkers, weilanden en (knot)bomenrijen. Door de grote landschappelijke en ecologische waarde werd dit gebied van bijna 70 ha bestempeld als Gemeentelijk Natuurontwikkelingsgebied (GNOP). De gemeente kocht intussen al 15 ha aan om de natuur te behouden, zoals de unieke voorjaarsflora en zeldzame populierenvariëteiten, én te versterken via de aanplant van bossen en houtkanten. Dit pareltje is toegankelijk via het bewegwijzerde Roofridderspad (zie wandelkaart). Jaarlijks gaat hier ook het educatief natuurbeheer door met de Affligemse scholieren.

 

Niet enkel de Koudenbergbeekvallei werd als GNOP gebied bestempeld, ook de Mansbroeken in Teralfene werd beschouwd als een primaire locatie voor natuurbehoud. Het gebied van de Mansbroeken is een kleine, maar waardevolle, afgesneden meanderzone van de Dender, met een groot potentieel voor herstel van natte natuur. Op termijn kan hier dus een groene long in het centrum van Teralfene gecreëerd worden, met plaats voor ecologie, waterbuffering, zachte recreatie en educatie.
De gemeente investeert bovendien in een derde GNOP gebied in Teralfene, het Bremtbos. Dit voormalige populierenbos wordt omgevormd tot een biodivers, inheems loofbos. Het wordt ingericht als gezellige buurtnatuur met een wandelpad, speel- en zitelementen.

 

 

© Jo De Coninck
© Jo De Coninck

Acties in de kijker

© Jo De Coninck

Heden

Hoperfgoed en -beleving

De hopteelt bepaalde eeuwenlang het leven in het Abdijlandschap. Vanaf de 20ste eeuw werd de achteruitgang van de hopteelt ingezet door de toenemende concurrentie uit het buitenland en door de arbeidsintensiteit die de teelt nog weinig rendabel maakte. Tal van actoren slaan nu de handen in elkaar om de hopteelt en de hopcultuur in de regio terug op de kaart te zetten. Samen laten deze partners het hoperfgoed beter tot zijn recht komen en stimuleren ze de hopbeleving en het hoptoerisme.

© Michel Verdoodt

2019 - heden

Nieuw bos

Vanaf 2019 wordt er aan de Veldekenslos en de Zwijnweg op percelen van de gemeente Affligem steevast gewerkt aan meer bos. Meer dan twee hectare ieuw bos wordt hier aangeplant. 

© Jo De Coninck

2019

Zwarte populieren

De weinige zwarte populieren die nog voorkomen worden met veel zorg beheerd. Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed erkent sommige exemplaren zelfs als levend monument. Van de oude bomen worden jonge takken afgeknipt en opgekweekt tot nieuwe bomen. Die worden weer in de streek aangeplant. In het Heuvelpark werden acht jonge zwarte populieren in een cirkel aangeplant. Ook in de Koudenbergbeekvallei werden zwarte populieren aangeplant in bosverband. Hiervoor werden jonge takken van een oude, beschermde zwarte populier langs de Romeinse weg gesnoeid.

© Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

2016 - 2017

Biodivers bos

Tussen de Veldekenslos en de Zwijnweg werden stukken kaprijp populierenbos gekapt en omgezet naar streekeigen bos met soorten als zomereik, haagbeuk, zoete kers, zwarte els en rode kornoelje. Zo ontstaat er langzaamaan een natuurlijk en robuust bos met meer biodiversiteit. In de eerste maanden na dergelijke bosomvorming ziet het terrein er niet leuk uit, maar al na het eerste jaar komen de gekapte stukken tot leven. Nu kan je hier zien hoe snel de natuur zich herstelt.


Onze partners

© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen
© Regionale Landschappen