Waterputten gezocht!

Inventarisatie van waterputten in het PajottenlandDelen

Heb jij een waterput liggen die door grondwater gevoed wordt? Dan zijn we op zoek naar jou! Zelfs als je waterput niet zichtbaar is, niet meer gebruikt wordt, gedempt of afgedekt is.

De waterputten raken helaas meestal in verval of worden gesloopt>. Hierdoor wordt dit bouwkundig erfgoed in ons landschap bedreigd. Een inventarisatie van dit erfgoed brengt meer aandacht voor de waterbronnen waardoor het verhaal erachter niet verloren raakt en deze weer deel uitmaakt van de toekomst. In sommige gevallen laat deze inventarisatie het ook mogelijk om deze waterputten makkelijker te herstellen en tot nieuw leven te brengen.

We willen iedereen die in het Pajottenland & de Zennevalei woont, dan ook aanmoedigen om de waterput te inventariseren op de website van het MOT (Museum voor de Oudere Technieken).

Wist je dat?

Sommige steden, gemeenten en provincies bieden premies of een andere vorm van financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van vastgesteld, maar niet-beschermd, erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente of stad. Indien de waterput beschermd is als onroerend erfgoed komt deze in aanmerking voor de erfgoedpremies van de Vlaamse overheid.

Registreer je waterput
© Regionale Landschappen